Close

Politica Confidentialitate

S.C. BF MEDIA SOFTWARE INTL S.R.L. cunoaște importanța prelucrării datelor cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora prin respectarea Regulamentului 2016/679 (în continuare GDPR), precum și orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

1. Ce fel de date cu caracter personal colectăm?

Datele cu caracter personal colectate: nume, prenume, telefon, adresă e-mail.

2. În ce scop procesăm datele cu caracter personal?

Datele personale cerute de noi sunt folosite pentru a te contacta, pentru a păstra legătura cu tine și pentru a presta serviciile conform termenilor și condițiilor.

3. Care sunt drepturile de care beneficiezi?

  • a) Dreptul de a fi informat despre cum vor fi folosite datele personale;
  • b) Dreptul de acces la datele personale;
  • c) Dreptul de rectificare a datelor dacă acestea sunt eronate sau incomplete;
  • d) Dreptul de a fi șters sau așa-numitul Right To Be Forgotten pentru a nu mai fi inclus; în comunicări sau procesări ulterioare;
  • e) Dreptul de a restricționa procesarea datelor dincolo de simpla lor păstrare;
  • f) Dreptul de transfer al datelor pentru a fi la dispoziția persoanelor așa cum doresc ele să le folosească pe alte platforme sau în alte servicii;
  • g) Dreptul de obiecție împotriva utilizării datelor în campanii de marketing;
  • h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv prin creare de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

4. Cum îți poți exercita drepturile de care beneficiezi?

Îți poți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din Arad, calea Aurel Vlaicu, bl. B21, sc. B, ap. 32, jud. Arad, România sau prin e-mail, la adresa office@bfmedia.agency. Solicitarea se va soluționa în termen de 15 zile de la recepționare.

5. Sunt datele tale personale transmise altor părți? Dacă da, de ce?

Este posibil să dezvăluim unele date cu caracter personal unor terțe părți de încredere în scopurile stabilite. Acestora le solicităm să dispună de măsuri tehnice și operaționale de securitate adecvate pentru a vă proteja datele personale, în conformitate cu legislația privind normele de protecție a datelor cu caracter personal.

Link-uri către politica de confidențialitate a furnizorilor de servicii folosiți:

De asemenea, datele cu caracter personal vor fi transmise și în cazul în care trebuie să respectăm o obligație legală, la o solicitare a autorităţilor guvernamentale sau executive, pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a preveni anumite activităţi ilegale.

Cu excepția cazurilor de mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre datele dumneavoastră personale vreunui terţ, fără consimțământul dumneavoastră prealabil.

Ne angajăm să protejăm datele cu caracter personal împotriva oricărei pierderi, utilizări abuzive, dezvăluiri, modificări, indisponibilizări, acces neautorizat şi distrugere și luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura confidenţialitatea acestor date. De asemenea, evaluăm permanent riscurile ce pot apărea în cursul activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal și actualizăm procedurile de lucru.

6. Cât timp păstrăm informațiile personale?

Ca regulă generală, păstrăm informațiile personale atât timp cât e nevoie pentru a asigura scopul pentru care ele sunt prelucrate, menționat în prezentul document. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor personale, scopurile pentru care le prelucrăm și dacă avem posibilitatea de a atinge aceste scopuri prin alte mijloace. Unele date cu caracter personal sunt păstrate perioade de timp necesare și specifice, prevăzute expres de lege, pentru a ne îndeplini obligații legale.

Atunci când nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal le vom șterge sau distruge în siguranță, sau, dacă o astfel de măsură presupune cheltuieli disproporționate, le vom anonimiza sau cripta astfel încât ele să devină inaccesibile. De asemenea, vom lua în considerare și posibilitatea de a asigura anonimizarea datelor cu caracter personal astfel încât să nu mai poată fi asociată cu o persoană identificabilă, caz în care putem folosi acele informații pentru statistici, studii, evaluări și altele asemenea, fără notificări ulterioare.

7. Ce se întâmplă cu datele personale ale minorilor?

Acest website, cât și serviciile noastre, sunt destinate utilizării de către persoane având 16 ani împliniți. În anumite cazuri însă, serviciile noastre pot fi accesate și de către minori. Datele lor personale vor fi stocate și prelucrate de către noi doar cu acordul prealabil, explicit și scris, al părintelui sau tutorelui legal. În lipsa acestui acord, orice date cu caracter personal provenite de la o persoană minoră vor fi imediat eliminate din baza noastră de date.

8. Cum îți sunt protejate informațiile personale?

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2 si le stocăm pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

9. Încălcarea securității datelor cu caracter personal

În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, Societatea va notifica acest lucru A.N.S.P.D.C.P., fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este este puțin probabil să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.

10. Modificarea dreptului de proprietate

Dacă suntem supuși unei fuziuni sau achiziții cu / de o altă companie, este posibil să împărtășim informații în conformitate cu standardele noastre de confidențialitate. În cazul în care apare un astfel de eveniment, vom cere ca noua entitate să urmeze acest acord de confidențialitate cu privire la informațiile tale personale. Dacă intenționăm să folosim informațiile tale personale în alte scopuri care nu sunt acoperite de această politică de confidențialitate, vei primi o notificare prealabilă cu privire la prelucrarea informațiilor personale în noile scopuri.

11. Modificări ale politicii de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

— CHESTIONAR GRATUIT —

Cum stai cu marketingul?

Completează un chestionar rapid care îți va arăta punctele forte și slabe în marketingul pe care îl faci